Αλουμίνιο μαλακό: Μαλακά φύλλα και σκεύη αλουμινίου. Δεν θα πρέπει να περιέχει σίδερο, πλαστικό, φόιλ, ή αποιοδήποτε άλλο είδος σκραπ αλουμινίου.